قدرت نمایی فولاد مبارکه اصفهان در بورس

شرکت فولاد مبارکه اصفهان امروز با حدود 48 هزار تن انواع تختال A، B و C در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا حضور پیدا می‌کند. ضمن آن که 50 هزار تن سنگ آهن دانه بندی در تالار صادراتی عرضه می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از بورس کالا، در این روز و در تالار محصولات صنعتی و معدنی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان 26 هزار تن تختال C را به قیمت پایه 14 هزار و 300 ریال و به صورت سلف روی تابلوی عرضه می‌برد. این شرکت همچنین، 15 هزار تن تختال A را به قیمت پایه 14 هزار و 160 ریال و به صورت سلف عرضه می‌کند. از دیگر محصول فولاد مبارکه اصفهان که در این روز عرضه می‌شود می‌توان به 7500 تن تختال B اشاره کرد که به صورت سلف و به قیمت پایه 14 هزار و 230 ریال راهی تالار معاملات می‌شود.

علاوه بر این، در صورت تقاضا، شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر 4400 تن سبد میلگرد A3-18-25 را به صورت سلف و به قیمت پایه 16 هزار و 350 ریال عرضه می‌کند. این شرکت همچنین، 1320 تن سبد میلگرد A3-18-25 را به صورت نقد و به قیمت پایه 17 هزار و 100 ریال روی تابلوی عرضه می‌برد.

از دیگر محصولات عرضه شده در تالار محصولات صنعتی و معدنی می‌توان به 5500 تن سبد میلگرد A3-14-25 شرکت فولاد آذربایجان و 160 تن سولفور مولیبدن شرکت صنایع ملی مس ایران اشاره کرد.

این گزارش حاکی است، تالار صادراتی نیز شاهد عرضه 50 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن میشدوان به قیمت پایه 79 دلار در هر تن است. علاوه بر این، 4400 تن قیر 6070 شرکت های آذردوام یول، آذربام عایق کار، توسعه کروس انرژی و قیران پخش ستاره ایرانیان راهی تالار معاملات صادرتی می‌شود.

امروز در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز، در صورت تقاضا، حدود 21 هزار تن انواع مواد پلیمری مجتمع های پتروشیمی، آریاساسول، پلی نار، تبریز، رجال، شازند، مارون، مهر، نوید زرشیمی و شرکت پلیمر کرمانشاه عرضه می‌شود.

در گروه قیر نیز 22 هزار تن انواع قیر شرکت نفت پاسارگاد روی تابلوی عرضه می‌رود و شرکت نفت جی، در صورت تقاضا، با 20 هزار تن انواع قیر در تالار معاملات حضور می‌یابد. شرکت آذربام عایق کار نیز 2 هزار تن قیر 85100 را برای دادوستد راهی تالار معاملات می‌کند.

شرکت پالایش نفت بندرعباس نیز 12 هزار تن وکیوم باتوم را به قیمت پایه 11 هزار و 39 ریال عرضه می‌کند. شرکت نفت تبریز نیز 2 هزار تن لوب کات سبک و 2 هزار تن وکیوم باتوم را روی تابلوی عرضه تالار فراورده های نفتی و پتروشیمی می‌برد.

بر اساس این گزارش، تالار محصولات کشاورزی شاهد عرضه 200 تن برنج هند به قیمت پایه 36 هزار و 500 ریال است. علاوه بر این، 100 تن جو دامی آلمان نیز به قیمت پایه 8450 ریال عرضه می‌شود.

قدرت نمایی فولاد مبارکه اصفهان در بورس

شرکت فولاد مبارکه اصفهان امروز با حدود 48 هزار تن انواع تختال A، B و C در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا حضور پیدا می‌کند. ضمن آن که 50 هزار تن سنگ آهن دانه بندی در تالار صادراتی عرضه می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از بورس کالا، در این روز و در تالار محصولات صنعتی و معدنی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان 26 هزار تن تختال C را به قیمت پایه 14 هزار و 300 ریال و به صورت سلف روی تابلوی عرضه می‌برد. این شرکت همچنین، 15 هزار تن تختال A را به قیمت پایه 14 هزار و 160 ریال و به صورت سلف عرضه می‌کند. از دیگر محصول فولاد مبارکه اصفهان که در این روز عرضه می‌شود می‌توان به 7500 تن تختال B اشاره کرد که به صورت سلف و به قیمت پایه 14 هزار و 230 ریال راهی تالار معاملات می‌شود.

علاوه بر این، در صورت تقاضا، شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر 4400 تن سبد میلگرد A3-18-25 را به صورت سلف و به قیمت پایه 16 هزار و 350 ریال عرضه می‌کند. این شرکت همچنین، 1320 تن سبد میلگرد A3-18-25 را به صورت نقد و به قیمت پایه 17 هزار و 100 ریال روی تابلوی عرضه می‌برد.

از دیگر محصولات عرضه شده در تالار محصولات صنعتی و معدنی می‌توان به 5500 تن سبد میلگرد A3-14-25 شرکت فولاد آذربایجان و 160 تن سولفور مولیبدن شرکت صنایع ملی مس ایران اشاره کرد.

این گزارش حاکی است، تالار صادراتی نیز شاهد عرضه 50 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن میشدوان به قیمت پایه 79 دلار در هر تن است. علاوه بر این، 4400 تن قیر 6070 شرکت های آذردوام یول، آذربام عایق کار، توسعه کروس انرژی و قیران پخش ستاره ایرانیان راهی تالار معاملات صادرتی می‌شود.

امروز در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز، در صورت تقاضا، حدود 21 هزار تن انواع مواد پلیمری مجتمع های پتروشیمی، آریاساسول، پلی نار، تبریز، رجال، شازند، مارون، مهر، نوید زرشیمی و شرکت پلیمر کرمانشاه عرضه می‌شود.

در گروه قیر نیز 22 هزار تن انواع قیر شرکت نفت پاسارگاد روی تابلوی عرضه می‌رود و شرکت نفت جی، در صورت تقاضا، با 20 هزار تن انواع قیر در تالار معاملات حضور می‌یابد. شرکت آذربام عایق کار نیز 2 هزار تن قیر 85100 را برای دادوستد راهی تالار معاملات می‌کند.

شرکت پالایش نفت بندرعباس نیز 12 هزار تن وکیوم باتوم را به قیمت پایه 11 هزار و 39 ریال عرضه می‌کند. شرکت نفت تبریز نیز 2 هزار تن لوب کات سبک و 2 هزار تن وکیوم باتوم را روی تابلوی عرضه تالار فراورده های نفتی و پتروشیمی می‌برد.

بر اساس این گزارش، تالار محصولات کشاورزی شاهد عرضه 200 تن برنج هند به قیمت پایه 36 هزار و 500 ریال است. علاوه بر این، 100 تن جو دامی آلمان نیز به قیمت پایه 8450 ریال عرضه می‌شود.

قدرت نمایی فولاد مبارکه اصفهان در بورس

شرکت فولاد مبارکه اصفهان امروز با حدود 48 هزار تن انواع تختال A، B و C در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا حضور پیدا می‌کند. ضمن آن که 50 هزار تن سنگ آهن دانه بندی در تالار صادراتی عرضه می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از بورس کالا، در این روز و در تالار محصولات صنعتی و معدنی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان 26 هزار تن تختال C را به قیمت پایه 14 هزار و 300 ریال و به صورت سلف روی تابلوی عرضه می‌برد. این شرکت همچنین، 15 هزار تن تختال A را به قیمت پایه 14 هزار و 160 ریال و به صورت سلف عرضه می‌کند. از دیگر محصول فولاد مبارکه اصفهان که در این روز عرضه می‌شود می‌توان به 7500 تن تختال B اشاره کرد که به صورت سلف و به قیمت پایه 14 هزار و 230 ریال راهی تالار معاملات می‌شود.

علاوه بر این، در صورت تقاضا، شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر 4400 تن سبد میلگرد A3-18-25 را به صورت سلف و به قیمت پایه 16 هزار و 350 ریال عرضه می‌کند. این شرکت همچنین، 1320 تن سبد میلگرد A3-18-25 را به صورت نقد و به قیمت پایه 17 هزار و 100 ریال روی تابلوی عرضه می‌برد.

از دیگر محصولات عرضه شده در تالار محصولات صنعتی و معدنی می‌توان به 5500 تن سبد میلگرد A3-14-25 شرکت فولاد آذربایجان و 160 تن سولفور مولیبدن شرکت صنایع ملی مس ایران اشاره کرد.

این گزارش حاکی است، تالار صادراتی نیز شاهد عرضه 50 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن میشدوان به قیمت پایه 79 دلار در هر تن است. علاوه بر این، 4400 تن قیر 6070 شرکت های آذردوام یول، آذربام عایق کار، توسعه کروس انرژی و قیران پخش ستاره ایرانیان راهی تالار معاملات صادرتی می‌شود.

امروز در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز، در صورت تقاضا، حدود 21 هزار تن انواع مواد پلیمری مجتمع های پتروشیمی، آریاساسول، پلی نار، تبریز، رجال، شازند، مارون، مهر، نوید زرشیمی و شرکت پلیمر کرمانشاه عرضه می‌شود.

در گروه قیر نیز 22 هزار تن انواع قیر شرکت نفت پاسارگاد روی تابلوی عرضه می‌رود و شرکت نفت جی، در صورت تقاضا، با 20 هزار تن انواع قیر در تالار معاملات حضور می‌یابد. شرکت آذربام عایق کار نیز 2 هزار تن قیر 85100 را برای دادوستد راهی تالار معاملات می‌کند.

شرکت پالایش نفت بندرعباس نیز 12 هزار تن وکیوم باتوم را به قیمت پایه 11 هزار و 39 ریال عرضه می‌کند. شرکت نفت تبریز نیز 2 هزار تن لوب کات سبک و 2 هزار تن وکیوم باتوم را روی تابلوی عرضه تالار فراورده های نفتی و پتروشیمی می‌برد.

بر اساس این گزارش، تالار محصولات کشاورزی شاهد عرضه 200 تن برنج هند به قیمت پایه 36 هزار و 500 ریال است. علاوه بر این، 100 تن جو دامی آلمان نیز به قیمت پایه 8450 ریال عرضه می‌شود.

قدرت نمایی فولاد مبارکه اصفهان در بورس

شرکت فولاد مبارکه اصفهان امروز با حدود 48 هزار تن انواع تختال A، B و C در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا حضور پیدا می‌کند. ضمن آن که 50 هزار تن سنگ آهن دانه بندی در تالار صادراتی عرضه می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از بورس کالا، در این روز و در تالار محصولات صنعتی و معدنی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان 26 هزار تن تختال C را به قیمت پایه 14 هزار و 300 ریال و به صورت سلف روی تابلوی عرضه می‌برد. این شرکت همچنین، 15 هزار تن تختال A را به قیمت پایه 14 هزار و 160 ریال و به صورت سلف عرضه می‌کند. از دیگر محصول فولاد مبارکه اصفهان که در این روز عرضه می‌شود می‌توان به 7500 تن تختال B اشاره کرد که به صورت سلف و به قیمت پایه 14 هزار و 230 ریال راهی تالار معاملات می‌شود.

علاوه بر این، در صورت تقاضا، شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر 4400 تن سبد میلگرد A3-18-25 را به صورت سلف و به قیمت پایه 16 هزار و 350 ریال عرضه می‌کند. این شرکت همچنین، 1320 تن سبد میلگرد A3-18-25 را به صورت نقد و به قیمت پایه 17 هزار و 100 ریال روی تابلوی عرضه می‌برد.

از دیگر محصولات عرضه شده در تالار محصولات صنعتی و معدنی می‌توان به 5500 تن سبد میلگرد A3-14-25 شرکت فولاد آذربایجان و 160 تن سولفور مولیبدن شرکت صنایع ملی مس ایران اشاره کرد.

این گزارش حاکی است، تالار صادراتی نیز شاهد عرضه 50 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن میشدوان به قیمت پایه 79 دلار در هر تن است. علاوه بر این، 4400 تن قیر 6070 شرکت های آذردوام یول، آذربام عایق کار، توسعه کروس انرژی و قیران پخش ستاره ایرانیان راهی تالار معاملات صادرتی می‌شود.

امروز در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز، در صورت تقاضا، حدود 21 هزار تن انواع مواد پلیمری مجتمع های پتروشیمی، آریاساسول، پلی نار، تبریز، رجال، شازند، مارون، مهر، نوید زرشیمی و شرکت پلیمر کرمانشاه عرضه می‌شود.

در گروه قیر نیز 22 هزار تن انواع قیر شرکت نفت پاسارگاد روی تابلوی عرضه می‌رود و شرکت نفت جی، در صورت تقاضا، با 20 هزار تن انواع قیر در تالار معاملات حضور می‌یابد. شرکت آذربام عایق کار نیز 2 هزار تن قیر 85100 را برای دادوستد راهی تالار معاملات می‌کند.

شرکت پالایش نفت بندرعباس نیز 12 هزار تن وکیوم باتوم را به قیمت پایه 11 هزار و 39 ریال عرضه می‌کند. شرکت نفت تبریز نیز 2 هزار تن لوب کات سبک و 2 هزار تن وکیوم باتوم را روی تابلوی عرضه تالار فراورده های نفتی و پتروشیمی می‌برد.

بر اساس این گزارش، تالار محصولات کشاورزی شاهد عرضه 200 تن برنج هند به قیمت پایه 36 هزار و 500 ریال است. علاوه بر این، 100 تن جو دامی آلمان نیز به قیمت پایه 8450 ریال عرضه می‌شود.