تماس با گروه صنعتی و بازرگانی نوید

phone   تلفکس : 79 75 55 33 (077)   ،   80 75 55 33 (077)   ،   81 75 55 33 (077)   ،   82 75 55 33 (077)   

phonehome   آدرس : بندر بوشهر ، بزرگراه طالقانی ، بعد از سه راه صنایع دریایی ، شرکت نوید سازه دریا

new  سایت : www.navidsazeh.com

at  ایمیل : info@navidsazeh.com